Dyrygent

dyrygent Leonard Bernstein

Dyrygent to osoba, która kieruje zespołem muzycznym, takim jak: chór, zespół kameralny, orkiestra symfoniczna, smyczkowa lub dęta, zespół wokalny, zespół wokalno-instrumentalny, ale także osoba która kieruje wykonaniami oper jak i różnych spektakli muzycznych.

W skład kompetencji dyrygenta wchodzi odpowiednie przygotowanie zespołu, wytworzenie odpowiedniej i twórczej atmosfery, a także zorganizowanie grupy wykonawców, aby osiągnięć jak najlepszy efekt.

Podczas gdy wykonywany jest utwór, dyrygent stoi naprzeciwko muzyków i przy pomocy batuty (gdy jest to orkiestra symfoniczna), laski tambourmajora (gdy jest to orkiestra dęta promenadowa) lub za pomocą rąk (chóry), także mimiki twarzy, ruchami głowy oraz ciała ma za zadanie podkreślić zapisane przez kompozytora w nutach takie cechy utworu jak: dynamika utworu, jego meritum, agogika oraz artykulacja, również frazowanie, wejście poszczególnych głosów w utworze muzycznym, wejście sekcji instrumentów, także innych wykonawców jak: soliści, wokaliści i instrumentaliści.

Dyrygent musi posiadać cechy, które niezbędne są w wykonywaniu tej trudnej roli, do których należą: wybitna muzykalność, bardzo dobra znajomość teorii historii muzyki oraz wielka charyzma, gdyż od jego własnej analizy i ostatecznej interpretacji zależy cały kształt utworu oraz sposób w jaki przedstawia się go słuchaczom.

Aż do XVIII w. zespołem kierował aktywny muzyk, najczęściej był to kompozytor wykonywanego dzieła. Natomiast w wieku XVII i XVIII zdarzało się, że osoba kierująca zespołem trafiała przed zespół i stała zwrócona przodem w stronę publiczności. Przy pomocy batuty wybijała takt (na podłodze), zaś ruchami rąk dawała muzyczne wskazówki. Pierwszym ze znanych dyrygentów, którzy dyrygowali w ten sposób był Jean-Baptiste Lully, natomiast pierwszym ze znanych dyrygentów pełniących funkcję jaką pełni dyrygent dzisiaj był Felix Mendelssohn-Bartholdy, który zaproponował i zresztą sam wykonywał utwory dawnych kompozytorów.

Na polskich uczelniach muzycznych można zdobyć specjalność: dyrygentury chóralnej, oraz symfoniczno – operowej.

Katalog stron

You can leave a response, or trackback from your own site.

Zostaw wiadomość

Powered by WordPress | Designed