Posts Tagged ‘Feliks Dzierżanowski’

Feliks Dzierżanowski

Feliks Dzierżanowski

Feliks Dzierżanowski urodził się 2 stycznia w 1890 r. w miejscowości Rostów nad Donem. Zmarł 28 stycznia w 1975 r. Był polskim dyrygentem, kompozytorem, twórcą Polskiej Kapeli Ludowej, zasłużonym w popularyzacji muzyki ludowej. Dzierżanowski był ojcem Haliny, która była pianistką, Feliksa architekta i skrzypka oraz Jadwigi. Feliks Dzierżanowski był uzdolniony muzycznie. Już w wieku 12 […]

Powered by WordPress | Designed