Posts Tagged ‘Henryk Czyż’

Henryk Czyż

Henryk Czyż

Henryk Czyż urodził się w Grudziądzu 16 czerwca 1923 roku, zmarł w Warszawie 16 stycznia 2003 roku. Był polskim dyrygentem, kompozytorem, literatem i pedagogiem. Część dzieciństwa i młodości spędził w Wilnie, gdzie uczęszczał na lekcje muzyki u Emanuela Pacaka, który był właścicielem zakładów muzycznych. W latach 30 chodził do szkoły gimnazjalnej Ojców Jezuitów w Wilnie. […]

Powered by WordPress | Designed